Studentiem trūkst informācijas par studijām Covid-19 laikā, liecina aptauja

Latvijas Studentu apvienība (LSA) veikusi aptauju un kopā ar nozares partneriem izstrādājusi rekomendācijas attālinātā studiju procesa organizēšanai ārkārtas situācijas laikā. Aptaujas rezultāti iezīmē tendenci, ka studentiem trūkst informācijas par turpmāko studiju procesa norisi.

Kopš 13. marta Covid-19 pandēmijas dēļ mācības arī augstskolās notiek attālināti, un tas licis gan izglītības iestādēm, gan mācībspēkiem un studējošajiem saskarties ar virkni sarežģījumu. Lai noskaidrotu, kāda ir situācija, Latvijas Studentu apvienība (LSA) marta beigās veica studējošo aptauju, un šobrīd kopā ar nozares pārstāvjiem ir izstrādājusi rekomendācijas turpmākajai rīcībai. Laikā no 21. līdz 31. martam tajā piedalījās 1600 respondenti no 34 augstākās izglītības iestādēm.

Aptaujas rezultāti iezīmē tendenci, ka studentiem trūkst informācijas par turpmāko studiju procesa norisi. Tāpat daļa respondentu minēja, ka izjūt pārslodzi – studējot patstāvīgi attālinātā režīmā, nepieciešams ieguldīt daudz vairāk laika, turklāt 46% minēja, ka vielu apgūt traucē arī praktisko nodarbību trūkums. Studiju procesā nākas saskarties arī ar elektronisko materiālu trūkumu – katram ceturtajam ir vismaz viens studiju kurss, kurā materiālu nav vispār, bet 30% norāda, ka daļā kursu tie nav pietiekami kvalitatīvi. Tomēr būtiski ņemt vērā, ka gandrīz visas atbildes saņemtas otrajā nedēļā kopš attālināto studiju sākuma, un šobrīd situācija ir paguvusi mainīties.

“Vēl viens būtisks aspekts ir kursa vai noslēguma darbu izstrādes grūtības – 24% respondentu trūkst pieejas informācijas resursiem, kas saistīts ar bibliotēku slēgšanu un literatūras izsniegšanas pārtraukšanu, bet vēl daļa atzīst, ka nav pieejama laboratorija vai apgrūtināta empīrisko datu ieguve, tāpēc ir bažas par iespējām izstrādāt kvalitatīvus studiju darbus šobrīd noteiktajos termiņos,” paziņojumā norāda LSA pārstāvji.

Paziņojumā studenti secina: “Redzams, ka augstākās izglītības iestādes kopumā diezgan veiksmīgi ir spējušas pārorientēties uz pilnībā attālināta studiju procesa nodrošināšanu tik īsā laikā, īpaši ņemot vērā to, ka jau vairākus gadus valsts dibinātās augstākās izglītības iestādes ir saņēmušas nepietiekamu studiju bāzes finansējumu, lai spētu nodrošināt pilnvērtīgu studiju procesa norisi klātienē, nemaz nerunājot par attālināta studiju procesa nodrošināšanu. Ārkārtas situācija ir ieviesusi jaunus dzīves apstākļus visām iesaistītajām pusēm, tāpēc viens no priekšnosacījumiem veiksmīgai sadarbībai ir atvērta komunikācija un gatavība vērsties pēc palīdzības.”

Kopā ar nozares pārstāvjiem izstrādātas 25 rekomendācijas turpmākā attālināto studiju procesu nodrošināšanai gan augstskolām, gan citām iesaistītajām pusēm. Tās skar dažādas akadēmiskās dzīves jomas kā, piemēram, elektronisko materiālu pieejamība un tiešsaistes nodarbību norise, studējošo noslodze un skaidru vērtēšanas kritēriju noteikšana, datu aizsardzība, atbalsta mehānismi, studiju kvalitātes nodrošināšana u.c. Tāpat ieteikts apsvērt iespēju pagarināt noslēguma darbu iesniegšanas termiņus, nodrošināt informāciju arī angļu valodā un citu atbalstu ārvalstu studējošajiem un arī pretimnākšanu studentiem, kuriem nācies saskarties ar finansiālām grūtībām. Visbeidzot, ieteikts arī izvairīties no studiju pārcelšanas uz nenoteiktu laiku, jo turpmākā situācijas attīstība joprojām nav prognozējama.

Latvijas Studentu apvienība plāno turpināt veikt aptaujas, lai monitorētu situāciju un vērtētu izmaiņu dinamiku. Tāpat uzsāktas sarunas ar Izglītības un zinātnes ministriju par iespējām sniegt nacionāla līmeņa atbalstu studējošajiem, kas ārkārtas situācijas dēļ ir nonākuši finansiālās grūtībās.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

8 − seven =